Обредни зали

на територията на Столична община

Обредна зала "Красно село"

капацитет: 150 места

Обредна зала "Красно село" се намира в парк и разполага с просторна ритуална зала, която има възможност да посрещне гости до 150 човека. Предлага озвучаване с класическо трио или дуо.


гр.София, бул. Цар Борис III 41

тел.: 02 / 952 01 30

Ръководител: Гергана Додова

Работно време: от 09:00 до 17:00

Обредна зала "Оборище"

капацитет: 80 места

Обредна зала "Оборище" има възможност да посрещне сватбена група до 80 човека. Предлага озвучаване с механична музика или съпровод на живо от класическо соло или дуо.


гр.София, ул." Кракра" 2А

тел.: 02 / 846 72 56

Ръководител: Анелия Градишка

Работно време: от 09:00 до 17:00

Обредна зала "Средец"

капацитет: 60 места

Обредна зала "Средец" се намира на втория етаж на Столична община "Средец", която има възможност да посрещне сватбена група до 60 човека. Предлага озвучаване с класическо дуо и механична музика.


гр. София, ул. "Леге" 6

тел.: 02 / 98 62 876

Ръководител: Ваня Ламбова

Работно време: от 09:00 до 17:00

Обредна зала "Студентска"

капацитет: 80 места

Обредна зала “Студентска” има възможност да посрещне сватбена група до 80 човека и предлага озвучаване на ритуал с класическо соло или дуо, както и механична музика.


гр.София, бул. "Г.М.Димитров" 37

тел.: 02 / 870 91 10

Ръководител: Силвия Истасова

Работно време: от 09:00 до 17:00

Обредна зала "Триадица"

Триадица

капацитет: 100 места

Обредна зала “Триадица” разполага с английски двор. Има възможност да посрещне гости до 100 човека. Предлага озвучаване с класическо , соло, дуо или трио.


гр. София, бул."Витоша" 15

тел.: 02 / 986 17 19

Ръководител: Валя Карагеоргиева

Работно време: от 09:00 до 17:00

Обредна зала "Сердика"

капацитет: 80 места

През 2022 г. в обредна зала “Сердика” няма да бъдат сключвани граждански бракове.


гр. София, пл. Лъвов мост 3

тел.: 028313064

Ръководител: Маргарита Алексиева