Столичен дом за радостни обреди

Столична община

"СТОЛИЧЕН ДОМ ЗА РАДОСТНИ ОБРЕДИ" е специализирано звено на Столична община (второстепенен разпоредител с бюджет към СО), което се ръководи от директор.
Предмета на дейност на звеното е:
Извършване на граждански обреди – сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно – правен характер (актосъставяне за раждане и граждански брак).

Методическото ръководство и контрол на Столичния дом за радостни обреди се осъществява от секретаря на Столична община.

На територията на Столична община са ситуирани общо 6 ритуални зали. През 2022 г. поради противоепидемичните мерки в 5 от тях се сключват граждански бракове, а в зала "Сердика" се извършват ритуали по именуване на новородени и официално връчване на актове за раждане.

Централната администрация на СДРО се намира в гр. София, ул.”Кракра” №2А

Работно време на бюрото за сватбени тържества:
Понеделник – Петък – от 09.00-17.00 часа
телефон за връзка: 02 / 981-26-28