Столичен дом за радостни обреди

Столична община

"Столичен дом за радостни обреди" се занимава с извършване на граждански обреди – сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно – правен характер (актосъставяне за раждане и граждански брак).

На територията на Столична община съществуват 5 ритуални зали. Бъдещите младоженци имат възможност сами да изберат  в коя от тях да бъде сключен техният брак.