Необходими документи

за сключване на граждански брак

Документи, които трябва да представите предварително.

Датите за това са посочени в СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА,
която ще получите след успешно завършване на резервацията.

1. Двете лични карти на младоженците

2. Попълнена декларация за сключване на граждански брак

3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват.

4. Заплатена фактура

5. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд

6. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения (само за предбрачен договор или режим на разделност)
В деня на вашата сватба носете със себе си

1. Лични карти на младоженците

2. Лични карти на свидетелите (кумовете)

3. Сватбени пръстени

4. Ритуални чаши

5. Шампанскo