Необходими документи

за сключване на граждански брак

Документи, които трябва да представите предварително.

Датите за това са посочени в СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА,
която ще получите след успешно завършване на резервацията.

1. Двете лични карти на младоженците

2. Попълнена декларация за сключване на граждански брак

3. Медицински свидетелства, издадени по реда на Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак. Валидни до 30 календарни дни.

PDF

Свали инструкция

4. Заплатена фактура или заявление за отказ от услуги

5. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения (само за предбрачен договор или режим на разделност)
В деня на вашата сватба носете със себе си

1. Лични карти на младоженците

2. Лични карти на свидетелите (кумовете)

3. Сватбени пръстени (само при организиране и платен сватбен ритуал)

4. Ритуални чаши (само при организиране и платен сватбен ритуал)

5. Шампанскo (само при организиране и платен сватбен ритуал)